ჯანსაღი ძილი ჯანსაღი ცხოვრების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. ამ დროს ორგანიზმი მუშაობის პასიურ ფაზაში გადადის და...